środa, 15 czerwca 2011

Wykopy - prace ziemne.

Prace ziemne stanowią jedne z najdroższych etapów powstawania konstrukcji, obiektu budowlanego. Bardzo często używa się sformułowania, że największe pieniądze w trakcie trwania inwestycji zostają zakopane w ziemi. Ten rodzaj formy zdaniowej ma swoje praktyczne uzasadnienie, jednak warto zwrócić uwagę na inne aspekty, o wiele ważniejsze z punktu widzenia wykonawcy, inwestora, pracownika oraz zwyczajnego przechodnia - bezpieczeństwo w obrębie wykopów.


Prace ziemne - na co należy uważać?
W zależności jaki rodzaj prac ziemnych dotyczy określonej inwestycji powinniśmy zachować szczególną ostrożność na miejscu budowy. Kierownik budowy odpowiadający za poprawność wykonanych obowiązków na placu robót zobowiązany jest do przestrzegania oraz nadzoru nad bezpieczeństwem w obrębie prac ziemnych - wykopów. Na co powinniśmy zwracać uwagę, jakich zasad przestrzegać w obrębie głębokiego wykopu?

Przede wszystkim należy bardzo dobrze zabezpieczyć obszar, miejsca gdzie wykonywany jest wykop. Poprawne zabezpieczenie wykopu, np w terenie miejskim, będącym czynnie użytkowanym przez mieszkańców oraz przechodniów polega na stosownym otoczeniu miejsca wykopu np balustradą lub taśmą, liną. Dodatkowo w obrębie balustrad powinny znaleźć się odpowiednie sygnalizacje świetlne, informujące uczestników ruchu w pobliżu wykopu o ewentualnych zagrożeniach - dlatego też odpowiednie oświetlony znak informacyjny powinien się znaleźć w danym miejscu.

W przypadku wykonywania wykopów na obszarach w których znajdują się instalacje wodno kanalizacyjne, czy też kable elektryczne powinniśmy zaniechać kontynuowania prac za pomocą maszyn budowlanych,a zastosować tradycyjne metody pogłębiania wykopu - wykonywanie wykopu łopatami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz