czwartek, 9 lutego 2012

Stopy fundamentowe - rodzaje, charakterystyka, zbrojenie.

Stopy fundamentowe projektowane są na przeniesie sił wewnętrznych z całej konstrukcji projektowanego obiektu. W zależności od przyjętej technologii oraz rzędu sił działających na stopę, możemy wykonać fundament żelbetowy, betonowy lub też prefabrykowany.

Geometria i kształt stopy fundamentowej?

Geometria oraz kształt stopy fundamentowej są ściśle powiązane z siłami jakie na niego oddziałują. Projektując stopę fundamentową powinniśmy brać pod uwagę czy mamy do czynienia z siłami ściskającymi, momentami zginającymi czy może z jednymi i drugimi jednocześnie. 

Charakterystyczny rzut stóp fundamentowych ma zazwyczaj kształt kwadratu lub prostokąta, natomiast przekrój może mieć kształt prostokątny, kwadratowy, schodkowy, trapezowy czy też kielichowy. Decydując się, na którekolwiek z wymienionych rozwiązań powinniśmy brać pod uwagę względy optymalnego wykorzystania, ceny materiałów i czas montażu. Warto zastanowić się, czy wykonanie stopy trapezowej w ogólnej kalkulacji kosztów nie będzie droższe niż stopa prostokątna (kwadratowa), na którą zużyjemy więcej materiału (np. betonu), ale zaoszczędzimy czas potrzebny na jej wykonanie. Oczywiście zaproponowane rozwiązanie będzie miało również wady, a mianowicie ciężar własny stopy prostokątnej jest większy niż odpowiadającej stopie trapezowej.

Przekrój kielichowy stopy fundamentowej stosowany jest zazwyczaj w przypadku gotowych prefabrykatów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz