czwartek, 11 sierpnia 2011

Konstrukcje stalowe - fundamentem budownictwa.

Temat wpisu dość obszernie i być może nie do końca obiektywnie ocenia status zajmowany przez konstrukcje stalowe w budownictwie. Termin konstrukcje stalowe wykorzystywany jest do określenia obiektów budowlanych, których główne elementy nośne, konstrukcyjne wykonane są ze stali. Pod pojęciem stali natomiast rozumiemy stop żelaza i węgla wraz z innymi dodatkami takimi jak np Mangan czy Nikiel.Stal jest materiałem o dużej wytrzymałości. Bardzo dobrze pracuje na rozciąganie, w przeciwieństwie do betonu. Dzięki niewielkiej wadze (w stosunku do odpowiadającej konstrukcji betonowej, żelbetowej) stal znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia, nie tylko budownictwie. Stal jako materiał jest bardzo izotropowym pod względem swoich właściwości, dlatego też idealnie odpowiada tematyce rozważań w zakresie teorii zawartej w rozważaniach nauki wytrzymałość materiałów.

Wymienione pokrótce zalety stali przekładają się na zastosowanie jej w obiektach budowlanych. Stal wykorzystywana jest zwłaszcza w zbiornikach stalowych, przeznaczonych głównie na magazynowanie płynów, cieczy, w tym benzyny, ropy oraz pozostałych paliw, które wymagają ściśle określonych warunków przechowywania.

Stal jak wspomnieliśmy jest materiałem silnie izotropowym o niewielkich wymiarach i świetnych właściwościach wytrzymałościowych. Dzięki szeregowi zalet znakomicie nadaje się do wykorzystywania w konstrukcjach bardzo wysokich. Wykorzystana stal, zapewnia znaczne osiągi w obszarze wysokościowym budynków, ale pozwala również na zachowanie ekonomii i praktyki wykonania konstrukcji. Mniejsze przekroje zwłaszcza w dolnych partiach obiektu wysokiego zaoszczędzają sporą ilość miejsca użytkowego, które może być przeznaczone na cele komercyjne. Takie podejście oraz możliwości skłaniają inwestorów w kierunku konstrukcji stalowych.

Skoro poruszyliśmy temat ekonomii konstrukcji stalowych, warto wspomnieć o kolejnym finansowym aspekcie ich stosowania, a mianowicie - recykling stali. Odzyskiwanie stali, przetapianie i ponowne wykorzystanie, pozwalają na odzyskanie znacznej ilości pieniędzy zainwestowanych w pierwotną budowę. Rozwój technologiczny pozwala na odzyskanie około 80%-85% materiału zastosowanego na konstrukcję.

Jak widzimy tematyka konstrukcji stalowych skłania nas do zgłębiania wiedzy na ich temat. Niewątpliwie największe wrażenie sprawiają obiekty wysokie - wieżowce (wysokościowce), dlatego też postaramy się w najbliższym czasie przybliżyć fakty z realizacji oraz konstrukcji tych fascynujących obiektów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz